Regulamin

 1. Wstęp:
  • Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem ewawrotek.pl.
  • Sklep prowadzony jest przez Odnaleźć Siebie Znowu – Ewa Wrotek z siedzibą przy ul. Piastowskiej 32C/8, 66-620 Gubin, NIP: 9261182921.
 2. Zakres usług:
  • Sklep ewawrotek.pl specjalizuje się w sprzedaży sesji konsultingowych, które są usługą niematerialną i odbywają się w formie zdalnej lub stacjonarnej.
 3. Zasady rezerwacji sesji:
  • Sesje można zakupić przez sklep dostępny na stronie internetowej.
  • Po dokonaniu rezerwacji klient otrzymuje potwierdzenie terminu sesji wraz z informacjami organizacyjnymi.
  • Sprzedawca gwarantuje dostępność do przeprowadzenia sesji w ciągu 14 dni od zakupu, lecz na wniosek klienta sesja może się odbyć również w późniejszym terminie.
 4. Płatności:
  • Płatności za sesje są przyjmowane za pośrednictwem ustalonych metod płatności online dostępnej w sklepie internetowym.
  • Sesja jest uznawana za zarezerwowaną po zaksięgowaniu pełnej płatności.
 5. Odstąpienie od umowy:
  • Z uwagi na charakter świadczonych usług (usługi niematerialne o wyraźnie osobistym charakterze), nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy po rozpoczęciu realizacji usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Reklamacje i rozwiązania sporów:
  • Reklamacje dotyczące usług można składać pisemnie na adres siedziby firmy.
  • Rozstrzyganie ewentualnych sporów odbywać się będzie drogą mediacji lub w obecności niezależnego arbitra.
 7. Ochrona danych osobowych:
  • Administratorem danych osobowych jest Odnaleźć Siebie Znowu – Ewa Wrotek.
  • Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy i nie są udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo.
 8. Postanowienia końcowe:
  • Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
  • Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej sklepu.